Tuesday

2003 历史 History

二零零三年在董事长拿督张仕国带领下,董事部为现有的雨盖多种用途球场加上雨盖,课室地板铺砖,并提升洗手间的设备。
2003-Lembaga Pengurusan Sekolah di bawah pimpinan Datuk Tiong Su Kouk telah menjayakan beberapa projek seperti “Roofing Project” dan laluan baru.