Saturday

18.4.1905 历史 History


两年后,校址迁移至诗巫市区位于黄乃裳先生所建立的新福州公司店屋内上课。翌年,富师母开始身兼二职,即负责教授男校英文课程及另收女生十余人在楼上上课。Dua tahun kemudian, sekolah dipindah ke rumah kedai di Pekan Sibu tepi Sungai Rajang pada 18 April 1905. Pada ketika itu, isteri Rev. James Mathew Hoover mengajar murid lelaki dengan kurikulum British manakala murid perempuan diajar berasingan di tingkat atas kedai.